Obnovitelně.cz

Jak pomáháme měnit svět

Popis kampaně

Na aktivitě Obnovitelně.cz se podílíme od samého začátku. Při vzniku jsme měli dva cíle: za 1. zlepšit povědomí o obnovitelných zdrojích, a to hlavně o fotovoltaice a za 2. vytvořit platformu, která by informovala o aktuálním dění na poli obnovitelných zdrojů a udržitelného životního stylu v ČR (legislativa, dotace, samospráva...).

Problém

Cílová skupina zájemců o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje je v Česku poměrně malá. Navíc si fotovoltaika a obnovitelné zdroje energie stále nesou jisté stigma. Proto se snažíme změnit úhel pohledu lidí a přinést zajímavé informace z tohoto odvětví.

Řešení

Čtenáře Obnovitelně.cz se snažíme upoutat a ukázat jim, jaké možnosti aktuálně energetika a ekologie nabízí. Měníme uvažování lidí a nabízíme jim informace o věcech, které se mohou stát součástí jejich udržitelného života - elektromobily, spotřebiče, kompostéry… Skrze rozhovory s odborníky se snažíme ukázat, jak mohou obnovitelné zdroje pomoci a zároveň nemusí být díky dotacím jejich realizace finančně náročná. Pro ucelení obrazu komunikujeme i studie ze zahraničí a Česka, případně informujeme o aktuálním vývoji legislativy.

Výsledky kampaně

Byl jste úspěšně odhlášen z odebírání newsletteru.
MENU