HBO - Tvůj trailer za rok 2020!

Popis kampaně

Popis kampaně

Pro HBO jsme ve spolupráci s Motionlabem vytvořili unikátní generátor meme-trailerů s možností komentovat a vyrovnat se s rokem 2020. Komunikace cílená na generaci, která je zvyklá glosovat dění memy a hláškami z oblíbených seriálů, svou efektivitou výrazně překonala standardní výkon online kampaní a to až 23x oproti průměru. Běžela paralelně ve 14 zemích, ale ukázalo se, že popkultura se značkou HBO je univerzálním jazykem.

Provedení

Náš nápad fungoval díky inovativnímu nakládání s obsahem. Uživatele jsme na microsite nechali vyplnit jednoduchý dotazník, který odrážel jejich každodenní život v roce 2020 a týkal se témat jako socializace, cvičení, práce nebo cestování. Výběrem z 3–5 předdefinovaných odpovědí byly uživateli přiřazeny scény z oblíbených snímků HBO a ty poskládaly finální trailer. K tomu jsme využili technologii MotionLab, která na základě rozdílných vstupů vytvořila každému uživateli video na míru. To, co by jinak uživatelé komunikovali formou memes, sdíleli skrze záběry z populárních HBO seriálů! Každý po svém, se svým vlastním jménem, ve svém jazyce. Kampaň totiž běžela paralelně ve 14 evropských zemích.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou pro nás byli fanoušci a odběratelé regionálních variant HBO GO ve 14 evropských zemích. Sekundárně pak byla kampaň určena pro všechny, kdo jsou s produkcí HBO seznámeni a námi zapojené snímky znají. Z celkového počtu 309 tisíc návštěvníků všech jazykových mutací, které přinesla akviziční kampaň, se nám podařilo přimět 109 tisíc uživatelů k vygenerování vlastního videa. Každý pátý uživatel si jej také následně stáhl či nasdílel na sociální sítě, čímž v cílové skupině dostáváme ojedinělý organický kumulativní zásah.

Výsledek

Výsledkem aktivační kampaně bylo přes 300.000 návštěv jednotlivých webů a 109.018 vygenerovaných unikátních videí ve 14 zemích. Průměrný konverzní poměr napříč všemi landing pages byl 11x vyšší než je obvyklé a v případě chorvatského trhu pak konverze dosáhla dokonce 75,6 %, tedy 23,6x více, než uvádí loňské statistiky Unbounce Conversion Reportu! V České republice bylo vygenerováno přes 21 tisíc videí s konverzním poměrem 44,2 % a na Slovensku si video vytvořilo přes 70 % návštěvníků webu. Nejenže si lidé chtěli nechat vytvořit svoje video, ale díky personalizaci jej pak chtěli sdílet s ostatními. Téměř každý čtvrtý totiž využil možnosti video sdílet na sociálních sítích nebo si jej stáhnul do svého zařízení. V Bulharsku pak počet sdílení dosáhl dokonce 47,7 %.

Výsledky kampaně

  • 300tisíc

    návštěv jednotlivých webů

  • 109.018

    vygenerovaných videí

  • 11x

    vyšší konverze než je obvyklé

Byl jste úspěšně odhlášen z odebírání newsletteru.
MENU